سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مشورت (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۵ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

وحدت عالم انسانی مطلب بسیار دلپسندی برای گفتگو راجع به آن است زیرا بسیاری آرزومندند در دنیایی بدون جنگ و در دنیایی در صلح و آرامش زندگی نمایند که جهانی امن و زیبا باشد. مانند تمام عقاید زیبای دیگر بآسانی می توان دربارۀ آن صحبت نمود ولی چگونگی نحوۀ عملی نمودن آن امری است که مشکلاتی فراوان خواهد داشت. چگونه می توان این تفرقه های میان جامعۀ انسانی را عملاً از بین برده و به یگانگی مبدّل نمود. البتّه امری نیست که با در دست گرفتن عصای شعبده بازی آن را تحقّق بخشید و هم چنین امری نیست که بتوان بدون همّت مستمر و منظّمِ عمدۀ اعضاء جامعۀ بشری آن را تحقّق بخشید.

اساساً این مسأله همواره در قلب آثار حضرت بهاءُالله مستتر بوده و تمامی حیات مبارکشان متوجّه عملی نمودن این نظریه ها و اَوامِری بوده که عموماً بتوانند رفاه جامعۀ بشری را تحقّق بخشند.

یکی از این طرق متّخذه جهت تحقّق چنین هدفی امر مشورت است.

«آسمانِ حکمتِ اِلهی به دو نیّر روشن و منیر: مشورت و شفقت. در جمیع امور به مشورت متمسّک شوید چه که اوست سِراجِ هدایت؛ راه نُماید و‌ آگاهی عطا کند.» ۳

یکی از طرق عملی که حضرت بهاءالله امر فرمودند که امر مشورت باید در سطح جامعه گسترش یابد ارتفاع و استقرار مؤسّساتی محلی و بین المللی است. حضرت بهاءُالله در رفاه و راحت جامعۀ بشری فرمودند که اعضاء جامعه امور مورد نظر را به مشورت بگذارند. ۴ دقیقاً مایلند امرِ مشورت باید در مجالس شور هم عملی گردد:

«یا اَصحابَ المَجالِسِ هُناکَ وَ فیٖ دیارٍ اُخریٰ تَدَبَّرُوا وَ تَکَلَّمُوا فیما یَصْلُحُ بِهِ العالَمُ وَ حالُهُ لَوْ کُنتُم مِنَ المُتَوَسِّمینَ.» ۵ [مضمون به فارسی: ای اصحاب مجالس در آنجا و در شهرهای دیگر در آنچه که جهان و وضعیّتش به وسیلۀ آن اصلاح شود تدبّر و گفتگو کنید اگر از هوشمندانید.]

لازم به تذکّر نیست که گفته شود مشورتی که مورد نظر است آ ن مشورتی نیست که امروزه در جوامع مختلف انجام می گیرد. مشورتی منظور است که در آن رفاه همگی مورد نظر است. امروزه اکثر مشورت ها حتّی بر اساس علاقۀ احزاب سیاسی و یا رفاه ملّی در نظر نیست بلکه ناسازگاری ها و اختلافات است که مورد مشورت قرار می گردد. حضرت عبدُالبهاء در این مورد که در یکی از جلسات مجلس شور شرکت کرده اند تجربۀ خویش را به این نحو تشریح می فرمایند:

«در جلسۀ مجلس سنا حاضر بودم ولی نتیجۀ حاصله آن چندان مؤثّر نبود. هدف جلسات شور باید پیدا نمودن حقیقت در مورد مسألۀ مورد بحث باشد و نباید میدان نبرد برای مخالفت و نظرات شخصی باشد. مخالفت و تناقض متأسّفانه عامل از بین بردن حقیقت خواهد بود. در مجلس شور مورد ذکر اکثراً مشورت با مجادله و مشاجرۀ بی بهره همراه بود که نتیجۀ آن اغلب سردرگمی و آشفتگی بود و حتّی در زمانی هم نزاع و برخورد بین دو عضو مجلس اتّفاق افتاد. جلسۀ مشورت نبود بلکه جلسۀ مزاح بود. تأکید بر این است که هدف از مشورت تحقیق در یافتن حقیقت است.» ۶

قدرت بشر در تغییر اتمسفر زمین- امری ناپسند (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۴ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در میان اِنذارات حضرت بهاءُالله یکی که بسیار قابل توجّه است ظرفیّت بشر در تغییر هوا می باشد. چنین پیشگویی در میان دیگر نُبُوّاتِ است که شاید دربارۀ دورۀ جدیدِ اَنترِپِسین (Anthropocene) از دورۀ زمین شناسی حیات بشر باشد.

«اسبابِ عجیبۀ غریبه در اَرضْ [زمین] موجودْ، ولکن از اَفئده [قلوب] و عُقول مَستور [پنهان] و آن اسبابیست که قادر است بر تبدیل هواءِ اَرض کُلِّها [کلِّ هوای زمین] و سَمّیّتِ آن سببِ هلاکت.» ۳