گشت و گذار در اخبار

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/41

منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/02/000000_ptv_documentaries.shtml

حمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستایی در شمال ایران و خراب کردن نزدیک به پنجاه خانه متعلق به بهایی ها در این روستا، آزار و اذیت بهایی ها در ایران را به اوج تازه ای رسانده است. هم اکنون کلیه رهبران بهایی های ایران در زندان هستند و جرمشان جاسوسی برای اسرائیل عنوان شده است. در این فیلم به این پرسش پرداخته می شود که چرا بهایی ها در ایران تا این اندازه اذیت می شوند؟

گزارش مستند کسری ناجی از مرکز جهانی بهایی ها در شهر حیفا در شمال اسرئیل را در اینجا می بینید.

کمی بیشتر از یکی دو هفته می شود که گشت و گذار در اخبار نداشتیم. در این مدت البته خبرها و اتفاقات بسیاری را شاهد بودیم. عده ای دستگیر، عده ای آزاد و متاسفانه عده ای هم اعدام شدند.

اخبار آزادی چهار جوان فعال در زمینه حق تحصیل، آقایان سما نورانی، ایقان شهیدی و نوید خانجانی و خانم درساسبحانی، برای جامعه بهائی ایران خبر خوبی بود. در طی بازداشت، بی خبری از وضعیت آنان واقعا شرایط بدی را برای خانواده ها بوجود آورده بود. اما در همین زمان که جامعه بهائی از آزادی آخرین عضو این مجموعه، یعنی ایقان شهیدی، خوشحال بود، خبر اعدام پنج جوان ایرانی، که اتفاقا یکی از آنها نیز معلم بود، تمام جامعه ایران را اسیر سکوتی غم انگیزکرد.

در همین حال خانواده‌ی فواد خانجانی زندانی بهایی، که ۷ اردیبهشت‌ماه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازاشت شده بود، هم چنان در بی‌خبری مطلق از وضعیت وی به سر می‌برند. فواد خانجانی نوه‌ی جما‌ل‌الدین خانجانی است، یکی از ۷ مدیر پیشین جامعه بهایی در ایران است و به نظر می‌رسد بازداشت اعضای خانواده‌ی خانجانی به دلیل افزایش فشار بر جمال‌الدین خانجانی، می باشد.