گشت و گذار در اخبار

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/41

دکتر شیرین عبادی در لندن در مصاحبه ای با فرنگیس محبی در پاسخ به این سوال که «شما درمورد زندانیان بهایی و کلاً بهاییان ‌هم فعالیت‌های زیادی داشتید، آیا این فعالیت‌های شما نتیجه‌ای داده؟» چنین گفت:

«متاسفم که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم. مثلاً ما در زمینه اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و نتیجه‌ای گرفته نشد و اخیراً هم تعدادی از بهاییان را دستگیر کردند.»

http://radiozamaaneh.com/Mohebbi/2008/06/post_53.html