گشت و گذار در اخبار

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/41

منبع: روز آنلاین

حسن يوسفي اشکوري - پنجشنبه 1 اسفند 1387

اخيرا در ارتباط با بهاييان ايران بيانيه اي باعنوان "ما شرمگينيم" انتشار يافته که تقريبا 270 نفر از نويسندگان، ‏پژوهشگران، روزنامه نگاران، سينماگران و روشنفکران ايراني مقيم خارج از کشور آن را امضا کرده اند. ‏

اگرکسي اندک آشنايي با تاريخ معاصر ايران ( از آغاز قاجاريه تا کنون ) داشته باشد مي¬داند که اين اقدام و اين ‏بيانه ازجهات مختلف و بويژه از منظر آزادي و برابري و در يک کلمه "حقوق بشر" و سير آزادي خواهي در ‏ايران بسيار مهم و به عبارتي نقطه عطفي اثرگذار شمرده مي¬شود. واقعيت تلخ اين است که از آغاز ظهور پديدة ‏ديني – اجتماعي بابيت و بهاييت در نيمه دوم سدة سيزدهم هجري در ايران، بهاييان همواره در جامعه مسلمان اين ‏کشور مورد نفي و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهاي تلخ و خونيني در جدال اين گروه نوآئين با مسلمانان و ‏حکومتهاي وقت در نواحي مختلف ايران پديد آمده است که هنوزهم در اشکال مختلف در جريان است.‏

منبع: سی ان ان

تهران – ایران

گروهی از اندیشمندان ایرانی این هفته پوزش نامه ئی عمومی را منتشر کردند که در طی آن از رفتارهائی که با بهائیان در کشور ایران در عرض سالیان طولانی صورت گرفته ابراز ندامت کردند.

این پوزش نامه که عنوان آن «ما شرمنده هستیم» میباشد در تارنامۀ Iranian.com منتشر گردیده است و ۴۲ (چهل و دو) نفر ایرانی از گروههای تخصصی مختلف که در خارج از ایران زندگی میکنند آنرا امضاء کرده اند.

این بیانیه اظهار میکند: « به عنوان انسان ایرانی، از آنچه طی یک و نیم قرن گذشته در ایران، در حق شما بهاییان روا شده است، ما شرمگینیم.»

در این بیانیه شرحی از انواع خشونت و سوء رفتارهائی که از طرف دولت نسبت به بهائیان ایران صورت گرفته ارائه شده است.

فعالان حقوق بشر و دولت ها در سرتاسر دنیا جمهوری اسلامی ایران را بخاطر رفتاری که با بهائیان میکند محکوم نموده-اند.