گشت و گذار در اخبار

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/41

جناب آقای ابو الحسن نوّاب،

مقاله شما را درباره اسلام و رفتار با غیر مسلمانان مطالعه کردم. این استدلال باید مورد تایید هر انسان منصفی قرار گیرد.

تنها مسئله من با شما در رابطه با هم وطنان بهائی است.

مقایسه بهائیان با گروه القاعده قیاس مع الفارق است چون هیچگونه رابطه فکری و یا عملی بین جامعه بهائی و القاعده وجود ندارد. آنچه مسلم است در تمام طول تاریخ آئین بهائی هیچ گاه بهائیان دست به ترور نزده اند و از زور استفاده نکرده اند. بهائیان بیش از صد سال است که صبورانه همه گونه ظلم و جوری را تحمل کرده ولی هیچگاه عکس العمل نشان نداده اند. در حالی که القاعده برنامه و فعالیتش نظیر حزب الله لبنان و حماس فلسطین نظامی است.

http://memory-and-history.blogfa.com/post-5.aspx

30/7/1387

تورج امینی

تأملی کوتاه بر مقاله ای مندرج در روزنامه کیهان - 1

در تاریخ 10/6/1387 در روزنامه کیهان و در صفحه دریچه ، مقاله ای به قلم آقای مهدی نائینی تحت عنوان "تشکیلات بهاییت و روشنفکری ایران" منتشر شد. از آن جا که در طی مقاله ایشان ، نامی از من رفته بود و به نظر آمد که آقای نائینی متوجه نگاه من به ماجرای روشنفکری در ایران نشده اند ، لازم دیدم هم برای توضیح عقیده خود و هم برای رفع سوء تفاهم ایشان ، بخشی از مقاله مذکور را نقد کنم.