×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چه کسي مي گويد بهائيان جاسوس نيستند؟
1385/11/27

خیال همه راحت! اطمینان دارم هرکس این مقاله را بخواند اقرار می کند که بهائیان جاسوسند.
در ابتدا به معنای کلمه ی جاسوسی و سوابق آن بپردازیم.
جاسوس یعنی شخص خبرکش. کسی که اسرار دیگران را فاش می کند و جاسوسی یعنی خبرکشی و فعالیت هائی در جهت کسب اخبار سرّی و اسرار حکومات و ارگان های دولتی جهت انتقال به گروه ها و حکوماتی که خواهان اینگونه اطّلاعات و اسرار می باشند تا از آنها در جهت منافع خود و احیاناً بر خلاف منافع رقبا و دشمنان استفاده کنند.
امروزه در اصطلاح عامیانه کلمه جاسوس و جاسوسی بیشتر در فعالیت ها و ارگان های سیاسی به کار می رود لذا شخص جاسوس نباید معجزه گر باشد یا شعبده بازی کند فقط کافیست در جستجوی اسرار و اطّلاعاتی باشد که خریدار فراوان دارد اعم از اینکه مأمور باشد یا سودجو یا اخلال گر.
حال چنین شخصی برای اجرای مقاصد غیرانسانی خود از چه راه هائی وارد می شود:
1 - سعی در ورود به ارگان های دولتی و سازمان های سرّی و ارتشی و امنیتی دارد تا به ساختارهای سیاسی آن جامعه و برنامه ها و عوامل برنامه ریز و مدیران سرّی آنها واقف شود.
2 - سعی در ایجاد ارتباط با نفوس برجسته ی سیاسی مملکت و پست های حساس دولتی دارد تا از این طریق راه های کسب اطّلاعات لازم را پیدا کند.
3 - سعی مداوم در سرّی بودن قصد و نیت و نام اصلی خود دارد تا مورد سوءظن قرار نگیرد.
4 - سعی مداوم در حفظ خود داشته و هرگز خود را به خطر نمی اندازد.
5 - همواره در حال تظاهر است به نحوی که همیشه چهره ی خویش را در پشت نقاب مظلومیت و معصومیت پنهان می کند یعنی به زبان عام ظاهر و باطنش یکی نیست.
6 - او به هیچ قیمت مأموریتش یا سوءنیتش را که ممکن است حتّی به تباه شدن زندگی هزاران نفوس در کشور خود یا دیگر کشورها به خطر بیفتد تغییر نمی دهد.
7 - او به هیچ عنوان حاضر نیست خود را فدای مصالح و ترقّی و تعالی کشوری کند که در آن به جاسوسی مشغول است.
8 - دردهای جامعه و ناراحتی های مردمان و مشکلات روحانی و اجتماعی کشورش به هیچ وجه برایش اهمیتی ندارد.
9 - مدام مانند پرنده ای که در آسمان در جستجوی حشره برای تغذیه است در جستجوی منابع اطّلاعات و راه های رسیدن به مقاصد خویش است و همواره دنبال منافع مادّی و ثروت اندوزی است به هر حال بهر امیدی فعالیت می کند.
10 - همواره در ارتباط های سرّی و پنهانی با رؤسای خود یا ممالک خریدار اطّلاعاتش می باشد.
11 - سازمانی که در آن به فعالیت مشغول است صد درصد سرّی و مخفی است به حدّی که در بسیاری موارد همسر و فرزندان وی نیز از فعالیت وی بی خبرند.
12 - هرگز در مناطقی که پایگاه سیاسی و ارتشی و اقتصادی ندارد سکونت اختیار نمی کند زیرا زمینه ای برای جاسوسی ندارد.
13 - هرگز برای لحظه ای منافع دیگران را بر منافع خود و راحت و آسایش دیگران را بر راحت و آسایش خود ترجیح نمی دهد به خصوص اگر دیگران از دشمنان او باشند.
14 - وقتی در معرض خطر و اتّهام قرار می گیرد از هیچ اقدامی برای تبرئه ی خود روگردان نیست.
15 - از ابراز محبّت صادقانه و تسلیم عواطف انسانی دیگران شدن در گریز است به خصوص اگر از دشمنانش باشند.
16 - بین این دسته از جاسوسانی که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و بسیاری از آنها دشمن یکدیگرند هرگز انجمن و ارتباط دوستانه و کنفرانس های علنی تشکیل نمی گردد.
17 - عقایدی مانند نوع دوستی، جهان وطنی، صلح و آشتی عمومی، ترک مخاصمات ملّی و مذهبی و سعی مستمر در ترقّی و تعالی همه ی کشورهای دنیا برایش مفهومی ندارد.
18 - وی به هیچ وجه اجازه ندارد و قادر نخواهد بود که خود را از تشکیلات متبوعه اش جدا کند که جانش در خطر خواهد بود.
19 - برای رسیدن به هدفش به هیچ آداب و اخلاق و شئون انسانی مقید نیست.
و . . . و . . .
حال چه کسی می گوید بهائیان جاسوس نیستند!؟
آقای معصومی و خانمش زن و مرد کشاورز بهائی که اطراف بیرجند زنده زنده به آتش کشیده شدند و اهل محل و آشنایان به صداقت و پاکی و خیرخواهی آنان شهادت می دادند مگر جاسوس نبودند.
آقای کاظمی، آن کشاورز 86 ساله در منشاد یزد، که به قولی گاهی 5 سال می گذشت و شهر را نمی دید و همیشه دنبال امور کشاورزی و دامداری بود و هرگز به احدی تندی نکرد و ناسزا نگفت آن هم در روستائی که از بسیاری نعمت های ترقّی و آسایش محروم بود مگر می توانست جاسوس نباشد.
مونا محمودنژاد، آن دختر نوگل نورسته که به جرم تعلیم و تربیت تعدادی اطفال بهائی اعدام شد مگر جاسوس نبود.
آنانکه حتّی با تهدید و تطمیع حاضر به ترک عقیده ی خود نشدند و طناب دار را بوسیدند یا سرب داغ مأموران پر کین را پسندیدند مگر جاسوس نبودند.
آنانکه در شهرشان ده ها سال سابقه ی خدمتگذاری تدریس در دانشگاه ها یا مدارس را داشتند و در بین عموم به پاکی و وطن خواهی و مردم داری و نوع دوستی معروف بودند مگر ممکن است که جاسوس نبوده باشند.
صدها نفوس که با یک کلمه دروغ و تبرّی از عقیده ی قلبی خود می توانستند به قول مقامات دادگاه حتّی موقّتاً دست از عقیده ی خود برداشته و جانشان را نجات دهند ولی حاضر به کلمه ای دروغ و ذرّه ای مکر و ریا نشدند مگر ممکن است که جاسوس نبوده باشند.
هزاران نفوسی که سال ها در دوائر دولتی و خصوصی زحمت کشیده و صادقانه کار کردند و حتّی یک شکایت از سوءرفتار یا عدم صداقت و پاکی آنها نشده بود و بدون هرگونه حق و حقوقی اخراج شدند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
دانش آموزان دبستانی که هنوز مفهومی از دین و جاسوس و جاسوسی نمی دانستند و از مدارس اخراج شدند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
نفوسی که به دلیل بهائی بودن هستی و مایملکشان مصادره شد و سال ها در تنگدستی زندگی کردند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
نفوسی که در دادگاه ها به اتّهام جاسوسی محاکمه شدند و حتّی یک برگ سند و مدرک جاسوسی علیه آنها ارائه نشد و اعدام شدند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
نفوسی که خود نفهمیدند برای چه به زندان افتادند شکنجه شدند، اموالشان مصادره گشت یا عزیزانشان اعدام شدند بی آنکه قدمی بر خلاف مصالح کشور و ملّتشان برداشته باشند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
آن پیرمردان و پیرزنانی که روزهای آخر عمرشان را در روستاها یا شهرها می گذرانیدند و به صرف بهائی بودن از منزل اخراج و آواره و دربدر شدند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
آن نفوسی که از مسافرت یا از بازار برای خرید روزانه به منزل برگشتند درب منزل را پلمب شده و منزل را مصادره یا غارت شده دیدند مگر ممکن است جاسوس نبوده باشند.
و چقدر جاسوس!! در ایران هزاران هزار جاسوس بهائی وجود دارد که برای کشورهای دیگر جاسوسی می کنند و در کشورهای دیگر نیز میلیون ها جاسوس بهائی که برای ایران و دیگر کشورها جاسوسی می کنند ولی در نهایتِ صلح و آشتی و نوع دوستی، عجب شیر تو شیری، تعداد جاسوس های دولت اسرائیل از جمعیت کشور اسرائیل بیشتر است و عجب فعالیتی دارند که ده ها سال است مشغول جاسوسی هستند ولی هیچ مدرک و رد پائی از خود بر جا نگذاشته اند البتّه دلیلش این است که این دفعه سیاست خلقت الهیه تغییر کرده، به جای آنکه اوّل پدر و مادر را خلق کند بعد فرزند را، اوّل فرزند را خلق کرده سپس والدین را زیرا دیانت بهائی صد سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل به وجود آمده و صد سال این جاسوس ها در دانشگاه های دنیا دوره ی جاسوسی دیدند تا روزی که دولت اسرائیل به وجود آمد و یکباره صدها هزار بهائی عقد جاسوسی با دولت نوپای اسرائیل بستند، باید از این عقلاء و علماء که مدّعی چنین عقیده ای هستند پرسید در این صورت، چرا بهائیان خود دولت تشکیل ندادند!؟
از این حرف ها بگذریم. می گفتیم که بهائیان همه جاسوسند می گوئید خیر و دلیل می خواهید این را دیگر من نمی دانم مدرک را از آن قاضی آگاه و عادلی بخواهید که صدها نفوس را به این اتّهام اعدام کرد و اموال هزاران نفوس را مصادره کرد . . .

نظر خود را بنویسید


سهیل عزیز-کاملاً

صداقت
ارسال شده در : 1387/5/14

سهیل عزیز-کاملاً حق با شماست.بسیاری در انتظارند تا آن منجی ظهوری که انتظارش را می کشید با شمشیر بران برای برقراری عدل و عدالت بیاید و سر های همه ناعادلان را از تن جدا کند.و .. ایا این نشانة قیامت است ؟داروی درد عالم و مشکلات امم در تعالیم دیانت بهائی که دیانتی جهانی برای برقراری صلح و دوستی محبت است موجود است . چگونه بهائیان را که حق یکتا و خداوند متعال را که یگانه خالق هستیست را در اعتقادات بهائیان انکار می کنید و می خواهید عقاید بهائیان را به گونه ای دیگر به نمایش درآورید؟

حقيقت بهائيت

سهيل
ارسال شده در : 1387/4/30

منجي آخر الزمان كه همه اديان الهي و آسماني بدان اعتقاد دارند تا كنون ظهور ننموده و قيامت نيز فرا نرسيده است.اعتقادات شما توهيني ست به اعتقاد دست كم 5 ميليارد پيرو اديان الهي .اگر آن منجي ظهور نموده بود دنيا در آتش جنگ نميسوخت. از حدود 170 سال پيش تا كنون فقط دو جنگ جهاني روي داده كه چند ده ميليون نفر به ناحق كشته شده اند.اختلافات قومي و نژادي در كل دنيا رو به افزايش بوده و افراد بسياري قرباني شده انددوستان عزيز، بهائيت دين نيست اشتباه نكنيد يك مكتب ساختگيست براي مبارزه با اسلام كه رنگ و بوي مذهب بدان داده اند.اما اين دين به اعتقاد ديگر اديان از جمله مسيحيت نيز توهين ميكنداشتباه نكنيد بهائيان يگانه پرست نيستند بلكه بها پرست و بت پرستند

گوح خوردی همتون

محب
ارسال شده در : 1386/12/22

گوح خوردی همتون برای جاهو مغام دارین کون خودتونو پاره میکنید