×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

خبيث!
1387/04/13

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران، درمراسم يادوارهء شهداي كانون رهپويان وصال شيراز كه دردانشگاه امام صادق برگزارشد(22/3/1387؛ كدخبر: 10408-8703) ، سردار جعفر اسدي، جانشين بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن صحبت هايشان دربارهء انفجارشيرازگفته اند: "علاوه بر جلساتي كه براي آمادگي سفرمقام معظم رهبري به شيراز داشتيم اين امر هم مزيد كار ما شده بود و جو آنجا بسيارملتهب بود زيرا بعضي‌ها به عمد و بعضي‌ها هم از روز جهالت آدرس اشتباهي مي دادند. اما بايد گفت سركرده‌ي وهابي‌ها و بهايي‌ها و همه خبيث‌هايي كه در اين كشور فعاليتمي‌كنند استكبار جهاني و آمريكا است و اگر در حرم امام رضا(ع) افرادي به شهادتمي‌رسند يا عماد مغنيه را در دمشق به شهادت مي‌رسانند حتما دست آمريكايي‌ها پشت ايناست."

گذشته ازاين كه فرمايشات ايشان دربارهء بهائي ها مخالف نظرآقاي محسني اژه اي وزيرمحترم اطلاعات مبني برعدم ارتباط دستگيري اخيرمديران جامعهء بهائيان ايران با بمب گزاري شيرازاست، نكات مهمي وجوددارد كه خاضعانه به استحضارجانشين محترم بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمي رساند تا ان شاءالله درپيشداوري هاي خود مبني برخبيث دانستن بهائيان تجديد نظرفرمايند.

جناب سردارجعفري :

-         دين بهائي با فرقهء وهابي متفاوت است. وهابيّت فرقه اي ازاسلام است، ولي بهائي ديانتي جديد مي باشد.

-    به اين دليل سركردهء بهائي ها استكبارجهاني وآمريكا نيست. ما للتّراب وَرَبّ الارباب!دين خداكجا، سياست هاي فاني دنياكجا!

-         دين بهائي نمي تواند ازمصاديق خبيث هائي كه گفته ايد باشد! چه كه ازجمله :

1-     به وحدانيت الهي معتقداست.

2-     تنها ديني روي كرهء زمين است كه جزخوداسلام آن را الهي مي داند.

3-     اديان آسماني راداراي منشأ واحدمي داند كه براي وحدت انسان ها به تناسب زمان ظاهرشده وخواهندشد.

4-     به بقاي روح وشرافت انسان ها معتقداست.

5-     به مجازات ومكافات الهي درهردودنيا معتقداست.

6-     احدي را برروي كرهء زمين كافرونجس نمي داند.

7-     ازتعاليم آن است كه با همهء انسان ها بايدمعاشرت كرد وهمه رابايددوست داشت.

8- به فضائل وصفات انساني والهي همچون تقوي وعفت وادب وامانت وحيا وبخشش وعدل وانصاف وكرم ووفا وراستي وصداقت وخلوص واتحاد ومحبت واخترام واعتدال ووارستگي وانقطاع وايمان وتعاون وهمكاري وتواضع وفروتني وتوكل وتسليم ورضا وخشية الله وشكروصبروقناعت ومؤاسات ونظافت ولطافت وامثال آن معتقد وپايبنداست.

9- صفات واعمال ناپسندي همچون ريا ودروغ وغيبت كردن وعيبجوئي وافترا وتهمت وفحشا وفساد وانتقام وتعصب وتقليدوتقيه وغروروخودپسندي وحسد وحرص وخيانت ورشوه وچاپلوسي ودستبوسي وگدائي وقمار وپيروي ازنفس اماره وتنجيس وتكفيروزنا ولواط و اعتيادبه موادمخدروظلم وستم ودزدي وقتل ونزاع وجدال وتروريسم وبمب گذاري وحتي لعن وطعن ودل شكستن ومحزون ساختن ديگران وامثال اين گونه اعمال زشت وغيرانساني را شديداً نهي مي فرمايد.

جناب سردارعزيز! آيا حجت الاسلام ابوترابي، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي،نيزكه درمراسم مزبورپس ازشما سخنراني كردند، مراتب توحيد وعبوديت واستقامت وايمان به خدا را براي مؤمن بودن مورد تأكيد قرارندادند؟! پس با توجه به مختصري ازعقايد بهائي كه درفوق تقديم شد،ملاحظه مي فرمائيد كه بهائيان درزمرهء مؤمنين اند ونه خبيثين! با توجه به همان تعاليم است كه بهائيان شما رانيزدوست دارند وآنچه راكه بيان داشته ايد نتيجهء تبليغات منفي اي مي دانند كه عمداً درزادگاه ديانت بهائي توسط بعضي نامهربانان شيوع يافته است. به عنوان برادري كوچك ازآستان خداوند واحد بي همتا مي خواهم كه شما رابه رضايش موفق بدارد.

نظر خود را بنویسید