×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چرا بهايي هستم؟
1387/05/01

در بسياري از مواقع سوال شده كه چرا من بهايي هستم؟

انسان به خاطر طبيعت جستجوگرش ، همواره در جستجوي حقيقتي است كه زندگي و حيات خود را بر اساس آن بنا نهد و راه خود را در زندگي بر اسا س آن تنظيم نمايد. انسان قوه تفكر دارد، مغزي دارد كه در پي اقناع فكري مي رودو در جستجوي هدف زندگي و معنا و مفهوم آن و راه درست رسيدن به آن است.

من در تعاليم حضرت بهاالله، موسس ديانت بهايي معنا و هدف حيات را يافتم . من تشريحات و توضيحات قانع كننده اي يافتم كه در جاي ديگر نديده بودم. من در تعاليم ديانت بهايي محبت حقيقي و واقعي به جميع نوع بشر را يافتم . من در تعاليم بهايي خضوع و خشوع را يافتم من در تعاليم بهايي خدمت به جميع نوع بشر ،بدون در نظر گرفتن دين و اعتقاد و رنگ و نژاد ،را يافتم. " در هر دوري، امر به الفت بود و حكم به محبت . ولي محصور در دايره ياران موافق بودنه با دشمنان مخالف. اما الحمد لله كه در اين دور بديع ، اوامر الهيه ،محدود به حدي نه و محصور در طايفه اي نيست . جميع ياران را به الفت و محبت و رعايت و عنايت و مهرباني به جميع امم امر مي فرمايند . مقصود اين است كه بايد با كل حتي دشمنان به نهايت روح و ريحان ، محب و مهربان بود" ( گلزار تعاليم بهايي ص 206)

من در تعاليم بهايي خطا پوشي و اغماض را يافتم چنانچه اگر از كسي قصوري صادر گردد ، ديگران ديده خطا پوش دارند و عفو مي كنند نه اينكه عيب جويي نمايند و در حق او ذلت و خواري پسندند.

من در تعاليم بهايي خير خواهي را يافتم . ديانت بهايي از پيروانش مي خواهد " دشمني نبينند و بد خواهي نشمرند. جميع من علي الارض را دوست انگارندو اغيار را يار دانند و بيگانه را آشنا شمرند.

من در ديانت بهايي خلوص نيت را يافتم من در تعاليم بهايي خواندم كه : " حسن نيت به جهت اعمال حسنه لازم است .. چه بسا مي شود كه نفسي عمل خيري مي نمايد ولي نيتش خالص نه . يا براي شهرت است يا به جهت عزت يا آرزوي غرور و نخوت است يا محض ريا و رياست. اينگونه اعمال ،نتايج باقيه نداردو سبب فوايد عموميه نگردد . عالم انساني را روشن نكند و آسايش و سعادت ابدي نبخشد. " (گلزار تعاليم بهايي ص 244)

من در ديانت بهايي ،صداقت در گفتار و عمل را يافتم. تعاليم بهايي مي گويد : " بدترين اخلاق و مغبوض ترين صفات كه اساس جميع شرور است ، دروغ است از اين بدتر و مذموم تر ، صفتي در عالم وجود ، تصور نگردد . جميع معاصي ( گناهان) به يك طرف و كذب (دروغ) به يك طرف . بلكه سيئات كذب افزون تر و ضرش بيشتر . راست گو و كفر گو بهتر از آن است كه كلمه ايمان بر زبان راني و دروغ گويي. " در ديانت بهايي" صداقت و صراحت مرجح بر جميع امور است ( گلزار تعاليم بهايي ص 403)

من در ديانت بهايي، عفت و عصمت را به معناي واقعي يافتم . : " اهل بها نفوسي هستند كه اگر بر مداين (شهرها) ذهب ( طلا) مرور كنند نظر التفات به آن ننمايند و اگر چه جميع نساء ارض به احسن طراز ( بهترين زيورها) و ابدع جمال (جديد ترين زيباييها) حاضر شوند، به نظر هوي، در آنها نظر نكنند. "(گلزار تعاليم بهايي ص 217)

من در ديانت بهايي توجه به علم و علم آموزي و رفع جهالت و ناداني و و ارج نهادن به مقام والاي حكما و عالمان را يافتم : " در اين ظهور اعظم ، كل بايد به علوم و حكم ، ظاهر شويد. "

" براستي مي گويم هر آنچه از ناداني بكاهد و بر دانايي بيافزايد ، او پسنديده آفريننده بوده و هست." " صاحبان علوم و صنايع را حق عظيم است بر اهل عالم ..في الحقيقه كنز حقيقي براي انسان ، علم اوست و اوست علت عزت و نعمت و فرح و نشاط ." ( گلزار تعاليم ص 221)

ديانت بهايي عدم تفكر و تقليد را مذموم مي داند و تاكيد در بكار گيري عقل دارد چنانچه مي فرمايد: " خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان فهم باشد. "

شايد بگوييد : در اديان ديگر هم تعاليم اخلاقي مشابهي را مي توان يافت . اما من در ديانت بهايي عمل به تعاليم را يافتم . ايمان يك فرد بهايي از جمله ايمانهايي نيست كه در اثر نفوذ و تاثير گفته هاي ديگران و يا فشارهاي اطرافيان ايجاد شده باشد بلكه ايماني است كه با تفكر و پذيرش قلبي حاصل گرديده و به همين سبب است كه در اثر فشارهاي محيط به سادگي تغيير نمي يابد . از طرف ديگر آنچه تعاليم در ديانت بهايي يافتم ، تنها در لابلاي اوراق و كتابها نبود بلكه در عمل و در رفتار بهاييان آن را به چشم خود ديدم . زيرا در تعاليم بهايي ، بهايي بودن تنها به داشتن اسم بهايي بر خود نيست بلكه به عمل است. : " هميشه ايمان ،به اقرار و اعتراف بود لكن در اين امر اعظم به اعمال و افعال پسنديده است " (گلزار تعاليم بهايي ص 8 )

اليوم فعل مقدم بر قول است . پس جهد نماييد تا ازكل جوارح ، اعمال حسنه به ظهور آيد."( گلزار تعاليم ص 1)

هدف غايي حضرت بهاالله آن است كه افراد جديدي خلق شوند .يعني مردمي نيكوكار ،مهربان،باهوش و صديق و شريف كه بر مبناي احكام و موازين اين امر اعظم كه در اين مرحله جديد از تكامل عالم انساني ظاهر شده، عمل نمايند . خود را بهايي ناميدن كافي نيست بلكه بايد در تمام وجود ما آثار حيات بهايي ،نمودار شود."(گلزار تعاليم ص 12)

"احباي الهي نبايد مثل امم اخري در لسان شهد باشند و در عمل حنظل. كه به زبان، جوهر تسبيح و تقديس بودند و به افعال ، صرف آلودگي و ناپاكي . اليوم وقت عمل است."(گلزار تعاليم ص 9)"

آيا در بين دوستان شما كساني هستند كه صميمانه تعاليم و حقايق اديان ديگر را بر حق بدانند؟ بدون ترديد خير

اين جاست كه بهايي بودن همين را لازم دارد . يعني هيچ فردي نمي تواند خود را بهايي بشمارد مگر اينكه جميع پيامبران را برحق و از جانب خداوند و تعاليمشان را حقيقت واحد و وجود همگي آنها را يكي بداند. زيرا زيرا تعاليم و اصولي كه پيامبران در هر عصري به نوع انسان عطا فرموده اند ، در فروعات ،با هم متفاوت است اما در اصل ، واحد بوده و وظيفه همگي آنان ، هدايت بشر به شاهراه حقيقي و تربيت آنان است تا هر يك مظهر اخلاق و صفات ممتازه گردند و شايسته نام انسان به عنوان اشرف مخلوقات شوند. پس هر يك از پيامبران طبق ضروريات زمان خود ،‌ تعاليمي را براي بشر آورده اند. پس قبول يكي از آنها مساوي است با قبول كل آنها و اعتراض بر يكي از آنها مساوي است با اعتراض بر جميع آنها .

نظر خود را بنویسید


من جمله دست نوشتهای جمعی از


ارسال شده در : 1392/5/6

من جمله دست نوشتهای جمعی از شما را خواندم و پی به یک چیز بردم من مسلمان هستم و دارم درباره دین بهای و بهائيان تحقیق می کنم مسلمان ها دهانشان به فوش باز شد اما بهائيان عزیز نه راستی چرا مسلمان ها این گونه هستن من شرم دارم

انسانیت

alirezowski
ارسال شده در : 1392/5/1

کاش یه روزی برسه که ما آدما وقتی میخوایم همدیگرو خطاب کنیم نگیم بهایی نگیم مسلمان,مسیحی,بی خدا.کاش اون روز برسه که ما بفهمیم هدف از زندگی ما خدمت به بی نیاز نیست...
پندار نیک گفتار نیک کردار نیک از زرتشت,محبت و پاکی درون از مسیح,وحدت انسانها و فکر کردن از بهاءالله. مگه چی میشه همه ی اینا سر لوحه ی هر روز زندگی ما باشه به جای اینکه بچسبیم به مفهوم "دین"؟
گیر دادیم به الفاظ وحی و فرشته و شیطان و... باور کنید اونا به ما هیچ نیازی ندارن!
اگر اینقدر "لغت" دین براتون حیاتیه من یه "دین" بهتون پیشنهاد میکنم به اسم "انسانیت"...
حالا احتمالا خیلی ها بهم میگن کافر,از آتش دوزخ میترسوننم! بهم توبه نامه میدن!یا خونمو حلال میکنن!
از گناهکار بودن من نیست. از کوته فکری خودشونه!

سوال

یکی
ارسال شده در : 1391/5/23

آقای بها الله خودش چه دینی داشت؟ به وحی متصل بود یا عقلش را کنار وحی گذاشت؟
ادعایش چه بود؟پیامبری؟به نظر من با چند سطری که خواندم ایشان یک مسلمان کامل بودند که فقط به دین عمل میکردند. و دیانت جدیدی نیاوردند به عنوان مثال من اگه برای سوالات شرعی خود به رساله فلان آقا مراجعه کنم فلان آقایی نخواهم بود.من مسلمان شیعه هستم که از نظر علم فقه به فلان آقا اعتماد دارم.من به این دلیل شیعه هستم که دوازده امام را وارثان وحی میدانم دین را علمی میدانم که امامان بالاترین مدرک در این دین را دارند . با این اوصاف پس من اگه فردا روزی عقلم را کنار دینم قرار دادم و مفهومی جدید را از همان دین کسب کردم لابد حق دارم اعلام کنم مذهب جدیدی آوردم.یک مقدار بیشتر از عقل خود استفاده کنید و برای پیدا کردن جواب سوالات خود به دنبال سرچشمه بروید. امیدوارم با نوشته من با تعصب برخورد نکنید.

توبه نامه

ساره
ارسال شده در : 1388/10/18

مي گويند باب توبه كرده .اما با توبه كردن مگر حقيقت از ميان مي رود . باب و بها الله آمدند تا مردم را به سوي وحدت و اتحاد دعوت كتتد .آنها آمدند تا به مردم بگويند انسان باشيد و با نوع انسان به انسانيت رفتار كنيد آنان براي ترويج محبت و دوستي آمدند ،
مي گويند گاليله اول كسي بود كه دريافت خورشيد در مركز عالم است و زمين به دور آن مي گردد .در قديم همه تصور مي كردند زمين در مركز عالم است و خورشيد و ساير سيارات به دور آن مي گردند . بر اثر اين كشف مجمع كليساي قرون وسطي گاليله را به محاكمه كشيد زيرا حرفي زده بود بر خلاف تصور عموم و اين را بدعت و كفر ناميدند و گاليله را محاكمه و وادار به توبه كردند . گاليله آن زمان به خاطر جهل مردم مجبور به توبه شد اما آيا حقيقت پنهان ماند؟ آيا توبه گاليله دليل بر نادرستي ادعا و حرف او بود ؟ آيا واقعا زمين در مركز عالم بود و خورشيد به دور آن مي چرخيد؟ آيا با توبه گاليله چيزي تغير مي كرد ؟ آيا حقيقت اينكه زمين به دور خورشيد مي گردد تغيير مي يافت ؟
اگر چه آن زمان گاليله توبه كرد اما گذشت زمان صحت و صداقت حرف گاليله را ثابت كرد و ما امروزه اين امر را به خوبي مي دانيم و تنها چيزي كه از آن محاكمه كذايي و توبه باقي ماند لكه ننگي بود كه تا ابد در تاريخ بشريت به پاي محاكمه كنندگان ظالم گاليله ،نوشته شد . حال به نظر مي آيد بسياري از تاريخ درس عبرت نمي گيرند و با جهالت تمام بر مسئله توبه اصرار دارند اما نمي دانند روزي همين تاكيد و پافشاري آنها همچون لكه ننگي ابدي بر پيشاني آنها نقش خواهد بست و لعن ابدي را براي آنان به همراه خواهد داشت چنانچه كساني كه در آينده ماجراي محاكمه حضرت اعلي و به ظاهر پافشاري براي توبه دادن او را بخوانند، بر محاكمه كنندگان او به عنوان كساني كه با جهالت و استبدادو خودخواهي خود سعي در پنهان نمو دن حقيقت را كردند، با ديده حقارت خواهد نگريست

جواب توبه نامه

منصف
ارسال شده در : 1388/10/7

ان چيزي كه به نام توبه نامه باب شهرت دادند يك متن جعلي است . اين متن را علماء و حكومت نوشتند تا در مجلس محاكمه باب او را وادار كنند كه اين متن را امضاءكند و به قول خودشان توبه كند اما حضرت باب اين متن را امضاء نكرد ند. اين است كه مي بينيد اين متن اصلا نه مهر و امضاء دارد و نه نام و نشان و نه نام مخاطب حتي اين متن را براي خط شناسي و اصل بودن با خط حضرت باب مقايسه كردند و ديدند حتي خط حضرت باب نيست . و معلوم شده علماء و حكومت خودشان نوشته اند و در مجلس محاكمه مي خواستند آن حضرت را با تحت فشار گذاشتن وادار به امضاء كنند و بعد بگويند باب توبه كرده وقتي نتوانستند به مهر و امضاء آن حضرت برسانند دست از پا دراز تر به خيال خودشان متن را در صندوقي نگه داشته اند و بعد 150 سال حالا در آوردند و خيال كردند اين توبه نامه است و فكر مي كنند مردم يك عده ساده لوح هستند كه با اين فريب كاري ها بشود آنها را فريب داد البته بعضي ساده لوحها ممكن است گول بخورند آخه توي جامعه هميشه هستند از اين نوع آدمها اما نمي دانند الان عصر علم و فناوري و اطلاعات است به اين راحتي نمي شود هر كسي را گول زد امروزه حتي جلو تلويزيون فيلم مي گيرند و مي گويند اعتراف كرد اما همه اينقدر آگاه شده اند كه اينها همه فريب كاري ها ي سياسي و دغل بازي است و ديگه دستشان براي همه رو شده و حنايشان رنگي ندارد حالا همه اينها به كنار كدام آدم عاقلي باور مي كند باب توبه كرده باشد اگر توبه كرده بود كه همان موقع توبه نامه را منتشر مي كردند و همه پيروان باب از او بر مي گشتند . اگر توبه كرده بود كه كشته نمي شد . اگر توبه كرده بود كه بعد از آن براي محمد شاه و وزيرش خطابه قهريه نمي فرستاد كه در آن شاه و وزيرش را با شدت تمام مخاطب قرار بدهد و آنها را سرزنش كند

دين

فرشاد
ارسال شده در : 1388/10/7

اسلام چرت ترين دين خشن ترين دين بيخود ترين دين من از اينكه مسلمان زاده شدم شرم سارم مرگ بر اسلام تازي

دين

edvin
ارسال شده در : 1388/10/7

ان كس كه عقل دارذ دين ندارد و ان كس كه دين دارد عقل ندارد

جناب فيضي عزيز به فرض كه حرف


ارسال شده در : 1388/10/7

جناب فيضي عزيز به فرض كه حرف شما درست باشد مي شود بگوئيد در اين سي سالي كه به دستور دولت ايران محفل در ايران تعطيل شده بهائيان را از چه چيز ترسانده اند كه دست از عقيده ي خود بر نمي دارند آخر برادر عزيز در اين دور و زماني كه بچه هاي مهد كودك هم ديگر از مربي خود نمي ترسند چطوري است كه بهائيان هنوز از محافلي كه سي سال است تعطيل است مي ترسند و حساب مي برند من و شما امروز نمي توانيم مدل كفش و لباس بچه هايمان را به زور تغيير دهيم آنوقت چگونه مي توان كسي را وادار كرد كه دين و عقيده اي را به زور بپذيرد . در ضمن در زمانه اي كه از دست يك كودك دو ساله نمي توان يك شكلات گرفت و همه مردم مالشان به جانشان بسته شده اين اعضاي محفلي كه شما ميگوئيد چگونه از منابع مالي و معنوي بهائيان استفاده مي كنند ؟نمي دانيم بلاخره ما ساده لوح و ترسو و بي اراده هستيم ؟ يا جاسوس و زيرك و زرنگ ؟تكليف ما رو معلوم كنيد.

احمد عزيز چنين اعتراف نامه اي

پرستو
ارسال شده در : 1388/10/7

احمد عزيز چنين اعتراف نامه اي كه شما گفتيد وجود خارجي ندارد و اگر چنين بود حضرت باب را تير باران و شهيد نمي نمودند شما در اين سي سالي كه از انقلاب مي گذرد در تلويزيون بزرگان و رهبران احزاب بسياري را مشاهده كرديد آمده اند و به قول شما اعتراف و اقرار به پشيماني كرده اند ولي تا كنون يك كودك بهايي از اعتقاد قلبي خود بر نگشته وحتي يك مصاحبه تلويزيوني هم موجود نيست كه يكي از بهائيان يا مسؤلين جامعه ي بهايي در آن اعتراف و اقرار كرده باشد يا از عقيده خود اظهار پشيماني نمايند زيرا حقيقت يكي است و تعدد نمي پذيرد كسي كه حقيقتي را پذيرفته باشد از بيان آن ترسي ندارد در ضمن شما فكر مي كنيد در ميان تمام بهائياني كه در ايران و سراسر دنيا زندگي مي كنند يك آدم عاقل كه كور هم نباشد پيدا نمي شود كه مثل شما دوست عزيز اين اعتراف نامه دروغيني كه شما ادعا مي كنيد را نديده باشد و از خواب غفلت بيدار نشود از اينكه نگران ما هستيد ممنون ولي كلاه خودتان را قاضي كنيد . وجود نازنيني كه چند هزار سال مؤمنين و عاشقانش انتظار ظهورش را مي كشيدند و شما دروغگو و ترسو خطابشان مي كنيد پيرواني دارند كه از جان مال زن و فرزند خود بخاطر او ميگذرند وحاضر نيستند از ايمان به او دست بردارند آن هم در زمانه اي كه به خاطر هزار تومان دست به هزار كلك و حيله مي زنند .آرزوي هر جوان محصل ايراني قبولي در دانشگاه است هر چند دانشگاه آزاد و يا غير انتفاعي آن هم در هر رشته اي كه امكانش باشد آنوقت دانشجوي بهايي با رتبه يك يا دو رقمي را از تحصيل محروم مي كنند ولي خم به ابرو نمي آورد و حاضر نيست در فرم ثبت نام به دروغ دين خود را چيز ديگري بنويسد و وارد دانشگاه شود دوست عزيز اين وجود نازنيني كه به قول شما ترسو و دروغگوست اين همه عاشق شجاع و راستگو را از كجا آورده ؟ تحصيل كه هيچ عزيز ترين چيز خود كه جان است را به راحتي در راهش فدا مي كنند.

بهائیت و مشکلات بهائیان

رضا فیضی
ارسال شده در : 1388/9/28

بهائیان در طول زندگیشان مجبورند از افرادی به عنوان اعضای محفل اطاعت کنند. در حالیکه اعضای محافل اغلب از افرادی سود جو و فرصت طلب تشکیل شده که اگر یکی از بهائیان از اطاعت از آنها سرباززند از هیچ اقدامی بر علیه او کوتاهی نخواهند کرد. در حقیقت آنها تا وقتی که بردگانی دارند که از منابع مالی و معنوی آنها استفاده می کنند , همواره به این فرقه بال و پر می دهند و بهائیان را از عواقب دوری جستن از بهائیت و عدم اطاعت از محفل می ترسانند به طوریکه بهائیان فکر می کنند بدون اجتماع بهائیت و بدون حمایت محافل و بهائیان دیگر امکان ادامه زندگی را ندارد.

بهاییان اعتراف نامه باب رو

احمد
ارسال شده در : 1388/9/27

بهاییان اعتراف نامه باب رو خوندن یا نه؟
کسی که حق باشه حتی از ترس مرگ هم نباید حق رو کتمان کنه
پس باب یه دروغ گو هستش

بسیار شادم که این بنای زیبا

نیلو
ارسال شده در : 1388/9/25

بسیار شادم که این بنای زیبا به دست و اندیشه ی یک" ایرانی "ساخته شده و بی نهایت غمین از اینکه این خلاقیت در" ایران کنونی" نمایان شدنی نیست.به امید روزی که" هیچ کس خودش وعقیده ی خودش رو برتر و بالاتر از دیگری ندونه"

حق

بهنام
ارسال شده در : 1388/9/20

آتشی را که ایزد بر افروزد هر آن کس که خواهد خموش کند ریشش بسوزد
آتش دین مقدس بهایی را هیچ کس نمیتواند خاموش کند

کسی که به تعالیم ما توهین میکنی گوش کن امام حسین فرمود:اگر دین نیست آزاد مرد باشید
پس انو بدون آزاد مردی از هر دینداری بالاتر است پس خواهشن تحت تاثیر حرفهای دیگران قرار نگیر

دوست عزيز اعراب جاهل زمان

پرستو
ارسال شده در : 1388/9/16

دوست عزيز اعراب جاهل زمان ظهور حضرت محمد (ص) نيز آيات مباركه قرآن كريم را شعر و داستان مي ناميدند و متاسفانه در تمام اديان اين مورد تكرار مي شود واز شما هم نمي توان ايراد گرفت چون امري عادي است و امروزه همان آياتي را كه شعر ناميده مي شد هادي و راهنماي يك ميليارد مسلمان است البته در اوايل ظهور انبياء الهي اين مسئله رخ مي دهد ولي بعد ها اين آيات كه شما ارجيف مي ناميد سبب هدايت و نجات مردم زيادي خواهد شد و كساني كه به آيات خداوند به عنوان اراجيف يا شعر يا داستان اشاره مي كنند به عنوان آيينه عبرت براي آيندگان از آنان ياد خواهد شد .

اولین باره که از این سایت

نگین
ارسال شده در : 1388/9/12

اولین باره که از این سایت دیدن میکنم. یک توصیه به دوستان بهایی دارم. بعضی کامنت ها که در بالا دیدم واقعا ارزش جواب دادن نداره چون کاملا مشخصه که با قصد و غرض بد گفته میشه. افرادی که چنین کامنت های توهین آمیز در سایت های بهایی میذارن حقیقتا دنبال کشف حقیقت نیستند بلکه با سمپاشی در اینترنت اوقات فراغت خودشون رو پر می کنن. خواهشا این گونه افراد رو جدی نگیرید و فکر نکنید که با پاسخ ندادن بهشون ذره ای از حقانیت دیانت بهایی کم میشه. نه به خدا. مگر امر حق احتیاج به تایید یا رد خلق الله داره؟ مگر حرکت رود پر خروش با تکه سنگهای کوچیک ته رودخونه متوقف میشه؟

امام حسن (ع) فرمود


ارسال شده در : 1388/9/11

امام حسن (ع) فرمود : "آن كس كه عقل ندارد ،ادب ندارد و آن كس كه دين ندارد شرم و حيا ندارد ."
پيروان بهاييت همين يك ادب را كه دارند مي ارزند به هر چه بي ادب مدعي دين داري
حقا كه خوب كردي بهايي شدي و خوب ديني را انتخاب كردي حداقل با آفراد مودب معاشرت مي كني .
اگرچه به فرموده امام حسن (ع) كسي كه ادب ندارد ادعاي دين داراش هم دروغين و باطل است

مه فشاند نور- سگ عوعو کند- هر

با فرهنگ
ارسال شده در : 1388/9/10

مه فشاند نور- سگ عوعو کند- هر کسی 0چون ببب و دگر عوعوکنان) بر صفت خود میتند.

واقعا برات متاسفماي كاش يه


ارسال شده در : 1388/9/9

واقعا برات متاسفم
اي كاش يه دفعه مثل ادم در مورد بهاييت واراجيفاتش مي خوندي
دلم برات مي سوزه

دوست عزيز آنونيموس بنده نظرات

پرستو
ارسال شده در : 1388/9/7

دوست عزيز آنونيموس بنده نظرات شما رو با همين نام در چند جاي ديگر خوانده ام نمي دانم شما قصد تحري حقيقت و جستجو داريد يا فقط در سايت ها چرخي مي زنيد تا كمي بد و بيراه بگوئيد و دلتان را خالي كنيد ؟ اميدوارم كه شما دوست عزيز جزو كساني باشيد كه دنبال حقايق هستند وگرنه با فحش دادن و تهمت زدن نمي توان آنچه اراده و خواست خداوند است را تغيير داد يا نابود كرد پس سعي كنيد بدون تعصب بخوانيد و نظر بدهيد بي ادبي شايسته يك انسان مؤمن و متديني همچون شما نيست از عقايد خودتان در كمال آرامش و ادب دفاع كنيد موفق باشيد

خاک بر سرتان با این دین تان


ارسال شده در : 1388/9/4

...یک مشت اراجیف و خزعبلات سر هم کرده اید و اسم دین روش گذاشتید شما ابزار دست صهیونیستها هستید مگر نه اونها صاحب خانه های واقعی را به زور بیرون کرده اند و برای شما هیچی ندارها فرش قرمز پهن کرده اند

حقانیت دین بهایی

من حاصل افشار هستم.
ارسال شده در : 1388/8/30

انسان خواب رو میشود بیدار کرد ولی کسی که خودشو بخواب بزند محال است بتوان بیدار کرد. من 26 سال دارم وبهایی زاده هستم وخیلی از کتابهای دیانت مقدس بهایی را مطالعه کرده ام و جز صدق و راستی چیز دیگری در ان ندیدم. فکر جنگ را با فکر قویتر صلح مقاومت کنید.فکر نفرت را با فکر قویتر عشق مقابله کنید. این هم ایمیل من اگر دوست داری در مورد دیانت بهایی بدونی و یا نه دوست داری به من بد وبی راه بگی ایمیل بزن[email protected]

عمل

منصف
ارسال شده در : 1388/8/19

فرق بهايي با ديگران در اين است كه ديگران خوشحالند كه در كتابهايشان نكات اخلاقي زيادي و جود دارد و امامانشان هزار و چهار صد سال پيش آن را اجرا مي كردند اما امروز چه ؟ غير از اينه كه فساد اخلاقي بيداد مي كند ؟ كافي است نگاهي به مجله ها روزنامه و اخبار بياندازيد و حوادث را مطالعه كنيد راه دور نمي رويم يك نگاهي به همين كامنهايي كه اظهار نظر كرده اند كافي است براي اثبات مسئله.
مگر در دين به ادب توصيه نشده . آيا به عفت كلام و فكر توصيه نشده آن كسي كه با فكر روابط بين دختر و پسر حال مي كند ديگر معلوم است از تعاليم دينش چقدر بهره برده

اما يك فرد معتقد به ديانت بهايي افتخار نمي كند كه در كتابها چنين نوشته بلكه به تعاليم اخلاقي عمل مي كند . حضرت بهاالله آمده اند تا مردم اين جهان را به عمل به اخلاقيات و حسنات برسانند والا كه حرف و گفتني ها را همه زده اند و الي الان هم تكرار مي كنند

تشكيل محفل؟؟؟

شيرزاد
ارسال شده در : 1388/8/13

آقاي ناشناس كه البته براي بهائيان امثال شما ها از هر آشنايي شناسا تر هستيد. شما تا آستانه تشكيل محفل پيش رفتيد؟ اين يعني چه؟ اصلا ميدانيد محفل چيست؟ شرايط تشكيلش به چه صورت است؟ مگر شما يكنفره هم مي توانيد محفل تشكيل دهيد؟ اتفاقا جوابهاي شما ها هم ديگر براي ما رنگي نداردهمه شما بلااستثنا مي گوييد: "من اقدس و بيان را حفظم" "تمام كتابهاي شما را خوانده ام" "در آستانه بهائي شدن بودم كه خدا و پيرو پيغمر نگذاشتن" و... مگه نميگيد كتاب اقدس را خونديد؟ 9 تا آيه از اونو اينجا بيار اما قسم به هركس ميپرستي تقلب نكن مرد باشو اگر خوندي از حفظ بگو و نروتو اينترنت سرچ كن و بيا اينجا تايپ كن.
ببين عزيز من تمام بچه هاي بهائي حداقل 10 تا سوره از قران رااز حفظند و خيلي از اونها تو مسابقات قران مدارس مقام آوردن اما شماها فقط بديد ادعا كنيد.خدا به شما رحم كنه

عزیز دلم همه این خوبی هاکه


ارسال شده در : 1388/8/4

عزیز دلم همه این خوبی هاکه گفتی تو دین اسلام و مسیحیت و یهودیت هم هست چرا از بدی های این فرقه( نه دین) نگفتی چرا از طاهره قره العین چیزی نگفتی چرا از دو دستگی بین بهاییت نگفتی چرا از تاریخ بهاییت که بزرگاشون با یک چک خوردن توبه کردن نگفتی؟
چرا من باید از امام حسینم که در راه حق ایستادگی کرد و همه چیزشو از دست داد دست بردارم و پیرو آدمایی بشم که با یه چکی که خوردن همه چیزایی رو که گفتن منکر شن من از حسینم دست برنمیدارم تا پیرو حسین شما بشم حسین من جوانمرده بزرگه آقاست ولی در مورد حسین شما وجدانهای پاک هستن که میتونن قضاوت کنن چون هموطن من هستی دوستت دارم کاش یه خورده یه کوچولو هم تحقیق بکنی در مورد بزرگای فرقه ای که سنگشو به سینه میزنی شاید بگی شما هم امام حسینو قبول داری من تمام جواباتونو بلدم از حفظم بحث خاتمیت و انگشترو و ... و کتاباتونو ازجمله بیان و اقدس و تاریخ بهاییت و .... خوندم با دو تا بهایی بیدار دل هم صحبت کردم که در نهایت پیرو حق شدن من خودم یه زمانی تمایل به این فرقه پیدا کرده بودم واسه همین تا آستانه تشکیل محفل هم جلو رفتم اما تو لحظه سقوط خدا دستم رو گرفت کاش بیدار شی به خدا و به هرچیزی که دوست داری و دارم قسم که خیرتو میخام موفق باش وپیروز و سربلند

گر کافر و بت پرستی بازا

یک خداپرست
ارسال شده در : 1388/6/24

بترس از آتش دوزخ که سرانجام دامانت را می گیرد و تو را هیچ پناهی نیست...

ادب

پرستو
ارسال شده در : 1388/6/6

دوست عزيز كه خود را ببب معرفي كرديد از پاسخي كه داديد كاملا مشخص است كه چگونه فردي هستيد اسلام و پيامبر (ص) راضي به زحمت شما نيستند كه از اسلام دفاع كنيد شما كه به دنبال همان حال كردن خودتان باشيد همانقدر كه شما دوست با ادب به قول خودتان عقلتان تعطيل نيست براي تمام عالم كافي است استفاده از افسار براي انسانها كه اشرف مخلوقات هستند لفظ بسيار بدي است كاش قادر بودي بجاي توهين وبي ادبي در عرصه ي استدلال و منطق و برهان با كساني كه مخالفشان هستي وارد شوي و پاسخ دندان شكن بشنوي براي تربيت شما و امسال شما دعا ميكنم فقط بدان در دعوا و مبارزه هم هرگز از انصاف و مردانگي دور نشو جانت خوش باد

خزعبلات

طاهره
ارسال شده در : 1388/5/23

حیف که قرائت خودخواهانه و متحجرانه از اسلام عزیز توسط ملایان با نادانی مردم دست به دست هم داد تا فتنه افکنان غربی دست دوستی به حمایت از تاسیس فرقه ای آلوده به پلیدی بفشارند.براستی مگر ننگتر از این هم می شود؟ خود را با آیین ساختگی در دامان آلوده به خون اسرائیل انداختن؟ براستی ننگتان باد.نفرین الهی بر شما باد.

بهایی هستی چون ع

ببب
ارسال شده در : 1387/6/31

بهایی هستی چون عقلت را تعطیل کردی و افسارت را به دست هوی و هوست داده ای
راستی می گویند روابط خیلی معنوی بین زنان و مردان در آیین شما برقرار است!! حالی دست داد التماس دعا داریم!!!

ععزیز خوابی یا خ

آدم
ارسال شده در : 1387/6/31

ععزیز خوابی یا خودت را به خواب زده ای . کمی راجع به بهاییت و تاریخ آن مطالعه کن شاید شاید هدایت شدی

دوست عزيز شما مي

حقيقت بين
ارسال شده در : 1387/6/19

دوست عزيز شما مي توانيد يك سري به دادگاههاي خانواده بزنيد آنوقت مي توانيد مشاهده كنيد كه جنگ و دعوا در ميان چه خانواده هايي است

التاگر در دین به

5قغق
ارسال شده در : 1387/6/3

التاگر در دین بها اینقدر صلح صفا است پس چرا اینقدر جنگ ودعوا در خانوادهاش بوده