سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

برگرفته از: http://taraneh.org/?p=58

نوه ھای عزیزم ملاحظه فرمایند

با عرض تحیت حضور شما دلبندان عزیزم

این نامه را به مناسبت اوّلین سالی که به مدرسه می روید و خط و مشق و دانش می آموزید، تا
در ساختن آینده ای بھتر و با صلح و آرامش برای خود و ھمنوعان خود و عالم بشری، مصدر
خدمات شایسته باشید، می نویسم.

در ابتدا از درگاه پروردگار متعال می خواھم که ھمیشه فضل و عنایاتش شامل حالتان باشد و
شما را محفوظ بدارد و پیوسته در حمایت و صیانت و ھدایت خود قرار دھد و تایید فرماید که با
کمال برازندگی به عالم انسانی و ھمنوعان و مملکت خود خدمت نمایید و بدانید که خیلی
خیلی دوستتان دارم و ھمیشه برایتان دعا و مناجات می خوانم.

عالم انسانی اکنون در بحبوحه تحوّلی بی سابقه است و شما باید در ساخت و بنای تمدن
جدید و مدنیت نوین با ھمه ھموطنان خود و ھمه مردمان جھان مشارکت داشته باشید و این
مسئولیت بسیار بزرگی است و باید جھانی پر از صلح و دوستی و محبت و وحدت و یگانگی بنا
نمایید و نام خود را جاویدان سازید.

طلیعه چنین جھانی در افق پیداست و براساس وعود الھی حتمی الوقوع است و تحقق خواھد
یافت.

اما مختصری ھم به آموختن علم و دانشو فنون می پردازم:

برگرفته از: https://hra-news.org/fa/religious-minorities/b-273

جمعه ,۳۰ آبان ۱۳۹۳

خبرگزاری هرانا – عطاء رجبی شهروند بهایی ساکن همدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه سال جاری، ماموران وزارت اطلاعات در همدان یک شهروند بهایی ساکن شهر مذکور به‌نام «عطاء رجبعلی» را در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.