سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بهائی ها در كویت و ١٠٠ پیرو... و محفلی كه نه نفر اداره اش می كنند

ترجمه از سایت «الرّأی»

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=583204#_=_

(الرّأی) یك مصاحبۀ تلفنی با یكی از بهائیان كویت نموده؛ با درخواست گفتگو در مورد بهائیّت و مواضیعی كه در اطراف ایده های آن بحث برانگیز است.

و آن شهروند بهائی مهلتی جهت دادن پاسخ و گرفتن نظر از مرجعشان خواستار شد، كه سریعاً پاسخ داده و همان روز دعوت به نشست در خانۀ شهروند بهائی كویتی جناب (ع. ف.) كه دیوارهای منزلش آراسته با نقاشی هائی از میراث فرهنگی بهائی شده بود، نمودند.

و این جلسه با حضور (ع. ف.) و بهائی دیگری (ك. ح.) و خانمی بحرینی (ن. م.) كه همگی مقیم كویت می باشند تشكیل شد، و این نشست تقریباً دوساعت به طول انجامید و بنا به تقاضای آنها نام و تصویرشان پخش نخواهد شد.

آن سه بهائی در بحث خود با (الرّأی) تأكید می نمایند كه صد نفر بهائی كویتی در كویت وجود دارند و محفلی متشكل از نه نفر كه اعضاء آن از نژادها و ملیّت های مختلف می باشد، شرط نیست كه اعضاء آن كویتی باشند. و همزمان تأكید می نمایند كه آن محفل یك مؤسّسۀ اداری و اجتماعی است برای اداره نمودن امور بهائیان مانند تشكیل جشن های اعیاد و ازدواج و غیره در كویت، و آنها حدّ و مرز خود را آگاه هستند و تحرّكات خویش را با توجّه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حاكم در كشور انجام می دهند و اشاره نمودند كه بهائیان كویتی در یك محلّه و یا منطقۀ خاصّی مستقر نیستند بلكه در سرتاسر كشور سكونت دارند.

متن زیر در ادامۀ نشست است:

• آیا و اقعاً دیانت بهائی یك دیانت آسمانی است؟

اعتقاد ما مانند معتقدات همه است كه رحمت الهی دائمی است و متوقف نمی گردد و عظیم ترین رحمت الهی همان هدایت بشر است بواسطۀ رسولان و پیامبران خداوند و در نتیجه ما معتقدیم به تسلسل ادیان و جمیع ادیان موجوده اساسشان یكی بوده و غیر قابل تغیر است امّا آنچه كه در حال تغییر است آن محیط زیست اجتماعی است و ما ایمان داریم به همۀ ادیان سابقه كه فرستادگان خداوندند و در آینده ادیان دیگر هم پدید خواهند آمد چون وضعیّت اجتماعی تغییر خواهد كرد لذا بهائی دین است و پیامبر آن حضرت بهاءالله می باشند.

• چگونه ایمان به اسلام و به رسول خداوند دارید در حالی كه معتقد به آمدن پیامبر جدید بعد از اسلام هستید؟

دیانت بهائی ایمان به استمرار ادیان كه از اصول این آئین است دارد و این كه ادیان دیگری بعد از آن خواهد آمد زیرا در هر زمان مقتضیات جامعۀ بشری تغییر می كند و آئین جدید مطابق با مقتضیات و نیازهای جهان و جهانیان ظاهر می گردد.

ممنوعیّت حجاب

• آیا درست است كه دیانت بهائی حجاب را ممنوع می كند؟

آشنائی مختصری با هنرمند متعهد چینی که به حمایت از "یاران" محروم ایران بپا خاسته

مهرداد (1)

امروزه به جرأت می توان گفت که از هیچ نفس منصفی پنهان و پوشیده نیست که دیانت بهائی بهمراه پیروانش از بدو تأسیس در خطۀ مقّدس ایران منظماً مرتباً مورد هجوم و ستم و بی وفائی بسیاری از نفوس عادی، دولتمردان و دولتیان هموطن خویش قرار گرفته اند. از همان ابتدای شروع، شهادت و محرومیت به هر نوع و قسم برای کلیه این عزیزان وفادار به جهان و جهانیان و بالاخص به موطن مآلوف خویش و مؤمن به امرالله مقدّر گردیده. در حالی که شاید نمی بایست چنین باشد ولی به نظر می رسد که تقدیر خطی دیگر رقم زده. فتوحات و نصرت امرُالله [دین بهائی] همواره با زجر و ستم و محرومیت مؤمنین همراه بوده و هست. این حملات و صدمات همواره در طول ایّام هر هنگام با جلوه و نمایشی متنوع و دگرگون عامل تضیقات و محرومیّت های این فئۀ مظلوم و مشتِ ضعفا شده، ولی در چند دهۀ اخیر جلوه و شدت و تنوعی دیگر بخود گرفته تا حدّی که حتی بیش از دویست قلب دیگر به سینۀ تاریخ مشعشع امرِ الهی اضافه گردیده. همواره این قلوب خستگی ناپذیر، نبّاض و در طپش به حیات روحانی خویش ادامه می دهند تا به ثمر رساندن اهدافی که مقدّر شده وبه خاطرش جان داده اند حال حامی آن نفوسی هستند که بنوبۀ خود با از خود گذشتکی قیام نموده و در طریق خدمت در پی اقدام ایشان گام بر می دارند.

در عین حال که بسیاری از نامهربانان جفای زیاد نمودند، ولی بودند بسیاری از مهربانان با آگاهی کامل از مظلومیّت این محرومان سینۀ ستبر خویش را سپر نموده و قیام به دفاع و برای احقاق حقوق این گروه مظلوم برخاستند. حمایت و پشتیبانی این مردم انسان دوست به گروه خاص و یا دستۀ مشخّصی منحصر نیست بلکه از تمام اقشار مردم جهان، چه در داخل و چه در خارج از ایران اعم از وکلا، سیاستمداران، دانشمندان، ارباب ادیان، هنرمندان، ارباب جرائد، نویسندگان، متفکرین و دگر گروه های بشر دوست هستند که شمارشان هم کم نبوده بپا خواسته تا اینکه بتوانند دستی از این ماتم زدگان بگیرند و باعث شادی و شعف قلبشان گردند. این اقدام مسلماً قوّت قلبی است که این محرومان لازم دارند تا بتوانند به ادامۀ حیات پُردرد خود بپردازند.

بسیاری از این نفوس با وفا و متعهد با دفاع از یاران و محرومان بهائی نه تنها عملی مشکور و پسندیده به منصۀ ظهور رسانده اند بلکه به آنچه که به عنوان نوع بشر معتقدند عملاً مهر تصویب زده اند. این نفوس متعهد به هیچ مرز و بومی خاص متعلق نیستند بلکه متعلق به جامعه جهانی نوع بشر هستند که از قدیم الایام بهائیان هم آوازۀ وحدت و یکی بودن نوع بشر را سر آغاز امور یومیه خویش قرار دادند و مسلماً تا به ثمر رساندن این هدف از پای نخواهند نشست و با راهی صلح آمیز تدریجاً این اصل اساسی را صبورانه حتی با تحمّل صدمات و زجر و لطمه هم که شده به همنوعان خود می آموزند و تاریخ حیاتشان مملو از تحمّل و صبری بی نظیر و استقامتی مثل زدنی است.

گرچه اجر زحمات و اقدامات این نفوس محترم بجای خویش همواره محفوظ است که با هیچ ارزش زمینی نمی توان قدر و قیمتی برآن نهاد ولی باید به یکی از نفوس عزیزی که اخیراً با هنر خویش به حمایت یاران و عزیزان محروم در ایران بپا خواسته توجّه نمود. گرچه ممکن است قدردانی شایسته ای نباشد ولی به بهتر شناختن وی بنفسه کمک می کند تا شاید در آینده بتوان بهتر از وی قدردانی نمود. شخص نامبرده هنرمند مشهور چینی اَی وی وی (Ai Weiwei) می باشد که بسیار بمورد و بجا است که از ایشان هم بنا به همان خصلت خوب انسانی مان قدردانی نمائیم و شاید این نوشتار کمکی به این امر مهم بنماید که هدفش شناسنائی بیشتر وی می باشد.