سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

نُه سال: اشعار ایّام زندان (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

ششم ژوئیه ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

این نوشتار به مرور مجموعه اشعاری به نام «اشعار زندان»
https://www.amazon.com/gp/product/0853985693/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?...
اختصاص داده شده. مجموعه اشعاری است از مهوش ثابت، یکی از گروه هفت نفری رهبران جامعۀ بهائی که برای نُه سال است [با توجّه به تاریخ مقاله] که در ایران در زندان می باشد. این اشعار به وسیلۀ بهیّه نخجوانی به زبان انگلیسی برگردانده شده.

«جرمی» که مهوش بدان متهم شده، منشیِ غیر رسمی (هیأتی) که به خدمت جامعۀ دیانت خویش مأمور بود می باشد. وکیل ایشان مهناز پراکنده چنین یاداشت نموده:

«مهوش مستقیم، مصمّم، شجاع و با طُمانینه بود که به نظر می رسید ابداً ترسی از نتیجۀ دادگاه که علیه وی بود در وجودش راه نداشت. آنچه برای ایشان اهمیّت داشت جامعۀ بهائی ایران بود. معتقد بود که آنچه انجام می گیرد در مورد شخص خود نیست بلکه دیانت وی است که به دادگاه آورده شده.»

هیچ شکّی در محکومیّت وی نبود. قُضاة در لباس قضا اشاره به فتوائی که دیانت بهائی را توصیف کرده چنین گفتند: «مُحارب با خدا و مُفسِدِ فِی الاَرض». در دفاعیۀ خویش مهوش گفت:

«بسیار خوب، از همین ابتدا مشخّص است که شما ما را محکوم خواهید نمود. ما بدان آگاهیم و برای کشته شدن هم حاضریم ولی ما معتقدیم که قانون باید حکمفرما باشد و بهائیان در این کشور حقّ دفاع از خویشتن و دیانتشان دارند.»

آخرین مقاله از 200 مقالۀ آقای مایکل کرتوتی به مناسبت دویستمین سالگرد ولادت حضرت بَهاءُالله، با عنوان «پایان سفر»، با توضیحی از سایت نقطه نظر

دوستان و همراهان بسیار عزیز

همان طور که در دو سال اخیر ملاحظه فرمودید، سایت نقطه نظر مبادرت به ترجمۀ 200 مقاله از آقای مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) از سایت ایشان به آدرسِ:
https://beyondforeignness.org/ نمود. آقای کِرتوتی طبق قرارشان 200 مقاله را همزمان با دویستمین سالگرد ولادتِ پُرشکوهِ حضرت بَهاءُالله در 22 اکتبر 2017 به اتمام رساندند، ولی ترجمۀ مقالات و ویرایش و آماده سازی آن برای انتشار در سایت نقطه نظر تا حال طول کشید. از جمله عللِ این تأخیرِ طبیعی- علاوه بر ترجمۀ کلِّ هر مقاله- یافتنِ اصل نصوص مبارکه و بیانات و مطالبِ مندرج در مقالات به زبان اصلی بود که به همّتِ والای مترجم عزیز آقای مهرداد جعفری انجام شد. از عللِ دیگر تأخیر، ویرایشِ یک یک مقالات و نیز اِعراب گذاریِ نصوص عربی و آوردن مضمون آنها به فارسی- از جمله با مقایسۀ متن انگلیسیِ آثار- و نیز اِعراب و معنی لغات مشکل در مقالات بود.

اینک که این مهمّ مصادف با شبِ هفتادم نوروز 1398 سالگرد صعودِ محبوبِ اَبهیٰ به انجام رسیده، سایت نقطه نظر امیدوار است دوستان و خوانندگان عزیز از خواندن مقالات مزبور مسرور گشته حظِ روحانیِ موفور برده باشند. در چنین شبِ مقدّسی آرزو دارد کُلّ مؤیَّد به این تأکیداتِ معهدِ اَعلیٰ در پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ به مناسبت یومِ عهد و میثاق حضرت عَبدُالبهاء، مُبَیِّن و جانشین منصوصِ اَبِ حنونشان، گردیم که می فرمایند:

«تنها سه سال به صدمین سال صعود مولای حنون [حضرت عَبدُالبَهاء] باقی مانده تا بهائیان در سراسر عالم گردِ هم آمده مسافتی را که در اوّلین قرنِ عَصرِ تکوین طیّ نموده‌اند به یاد آرند. امید آن که عزیزانش، فرداً و جمعاً، به تدریج و روز به روز، متزایداً تجسّمِ بارزِ نصایحِ مبارک گردند: در امر مبارک متّحد و بر میثاق راسخ و استوار باشند؛ از تهمت و افترا احتراز جویند و هرگز به مذمّت دیگران لب نگشایند؛ بیگانه نبینند بلکه همه را اعضای یک خاندان شمرند؛ نظرات مختلف و آرای متضاد را کنار گذارند و در طلب مقصدی واحد و هدفی مشترک کوشند؛ حُبِّ جَمالِ مبارک چنان بر جمیع اعضا، اجزا و ارکان‌شان مستولی گردد که اثری از اِلقائاتِ عالَمِ بشری باقی نماند؛ در تبلیغِ اَمرُالله به دل و جان و در نهایتِ اِتّحاد و اِتّفاق قیام نمایند؛ صَفاصَف به پیش روند، متّحداً متّفقاً مُعین و ظَهیرِ یکدیگر شوند؛ به حُسنِ اَخلاق، استقامت، قدرت و صَلابَت مُزَیَّن گردند؛ قدرِ این آیینِ نازنین را بدانند، به موجبِ تعالیمِ آن حرکت و سلوک نمایند، سبیلِ مستقیم بپیمایند و آن را به مردمان بنمایند.

در حقّ فرد فرد شما دعا می‌کنیم که به تحقّق والاترین منویّات مولای محبوب توفیق یابید.
اِمضا: بیت العدل اعظم» (ترجمه)

سایت نقطه نظر: http://noghtenazar.org/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پایانِ سفر (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

حال آخِر سفر رسیده که حقیقتاً قابل تصوّر نیست که به چنین نتیجه ای رسیده. یکی از نتایج بسیار شیرین حاصله از این سفر این بود که بسیاری از یارانِ اِلهی و دوستان متّفقاً گِردِ هم آمده و دویستمین سال تولّد حضرت بَهاءُالله را جشن گرفتند. مشاهدۀ درخشیدن نورِ مَحَبَّتِ حقیقیِ حضرت بَهاءُالله در چهرۀ تمامی پیروانِ اَمرِاِلهی [دیانت بهائی] شاهد آن است که تا چه حَدّی جمعاً مایلند مراتب سپاس و قدردانی خویش را برای آنچه که حضرتشان برای بندگان خویش مُیسّر فرمودند به درگاهِ مبارکشان تقدیم نمایند. مشاهدۀ تقدیمِ مَحَبَّتِ حقیقی بی شماری با اعمال و رفتاری خَلّاق و بی نظیر به در گاهِ مبارکشان به مناسبتِ جشنِ دویستمین سال باعث شَعَف و سُرورِ بی نظیر فراوان در قلوب عُشّاقِ اِلهی است.